Volné práce

Ovládání kolejiště bezdrátovým zařízením

 • Desktopová/embedded aplikace umožňující připojení bezdrátových ovladačů k digitální centrále DCC.
 • Zahrnuje: vývoj desktopové aplikace, komunikace přes sériový port, síťová komunikace, vývoj daemonu.

Řízení osvětlení kolejiště

 • Nadstavba řídicího softwaru kolejiště pro osvětlení modelující reálný stav.
 • Zahrnuje: vývoj aplikace napojené na řídicí systém kolejiště, která podle času rozhodne o způsobu osvětlování (lampy, budovy, vozidla).
 • Předpokládá se možnost konfigurace i interaktivního ovládání osvětlovacích prvků.

Řízení točny v digitálním modelu kolejiště

 • Navazuje na již obhájenou práci, v níž byly vyřešeny základní principy a možnosti ovládání.
 • Zahrnuje: vývoj vhodného uživatelského rozhraní aplikace napojené na řídicí systém kolejiště, která umožní komfortní ovládání pohybu točny, zobrazování stavu natočení a obsazenosti.

Momentálně realizované práce

Hardware inteligentního detektoru obsazení kolejových obvodů

Vypracované práce

Řízení točny v digitálním modelu kolejiště

 • Bakalářská práce, jejiž cílem bylo navrhnout principy software pro řízení lokomotivní točny.
 • Vypracoval: David Bezděkovský.
 • Úspěšně obhájeno v červenci 2022.

Automatizace objíždění souprav na modelovém kolejišti

 • Diplomová práce, jejímž cílem je přejet hnacím vozidlem na druhý konec soupravy.
 • Vypracovala: Zarina Galieva
 • Úspěšně obhájeno v červenci 2020.

Detekce překážek na modelové železniční trati

 • Diplomová práce, jejímž cílem je rozpoznat překážky na trati na základě obrazu snímaného z kamery umístěné v lokomotivě.
 • Vypracoval: Jakub Jůza.
 • Úspěšně obhájeno v únoru 2019.

Staniční hlášení na modelové železnici

 • Bakalářská práce, jejímž cílem je implementovat technologii staničního rozhlasu.
 • Vypracoval: Petr Řepa.
 • Úspěšně obhájeno v červnu 2018.
 • Zahrnuje: výběr platformy pro přehrávání zvuků v kolejišti, vytvoření programového vybavení pro zařízení, nasazení zařízení, ladění zařízení, poctivé verzování projektu.
 • Zvuky namluvili: Veronika Vašíčková, Ivona Fúziková, Zbyněk Rybička.

Řízení kolejového provozu mobilním zařízením

 • Diplomová práce, jejímž cílem bylo implementovat aplikaci pro řízení jízdy vlaku z mobilního zařízení.
 • Vypracoval: Miroslav Mařík.
 • Úspěšně obhájeno v lednu 2017.
 • Aplikace je momentálně udržována Janem Horáčkem jako součást projektu hJOP.

Návrh asistenčního systému řízení pro drážní vozidla

 • Bakalářská práce, jejimž cílem bylo umět pomocí počítačového programu rozpoznat značky na trati.
 • Vypracoval: Jakub Jůza.
 • Úspěšně obhájeno v květnu 2016.

Možnosti digitálního řízení tramvajového provozu

 • Diplomová práce řešící návrh automatické systému pro řízení tramvajového provozu na jednoduché trati.
 • Vypracoval: Aleš Procházka.
 • Úspěšně obhájeno v květnu 2016.

Analýza modelu řízení železnice

 • Bakalářská práce analyzující systém řízení kolejišť v laboratoři.
 • Vypracoval: David Krénar
 • Úspěšně obhájeno v lednu 2015.