Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Laboratoř řízení kolejových vozidel

Závěrečné práce

Vypsaná témata prací

Diagnostický a servisní software pro digitálně řízené kolejiště (bakalářská práce)

 • Softwarové testování digitálních komponent kolejiště
 • Zjišťování aktuálního stavu komponent zapojených v kolejišti
 • Servisní informace o komponentách a jejich využití při konstrukci, opravách a změnách konfigurace tratě

Graficko-technologická nadstavba řídicího softwaru pro vlakový provoz

Práce může být podle rozsahu a hloubky zpracování jako bakalářská, ale i diplomová.

Hlavní částí je návrh a implementace graficko-technologické nadstavby pro potřeby řízení kolejišť:

 • zobrazování grafikonu vlakové dopravy,
 • zaznamenávání reálného průjezdu vlaku grafikonem,
 • přidávání nových vlaků,
 • mazání zrušených vlaků,
 • automatické stavění vlakových cest.

Řešení má mít serverovou a klientskou část. Klientská část bude běžet na obslužném počítači vedle reliéfů stanic, kde se bude zobrazovat grafikon. Serverová část bude připojena k používanému softwaru pro ovládání kolejiště (JOP -- jednotné obslužné pracoviště).

Řízení silniční dopravy na modelovém kolejišti (bakalářská práce)

Návrh koncepce silniční dopravy a jejího řízení: výběr komponent technického vybavení z existujících nabídek, návrh systému řízení včetně základních funkcí a uživatelského rozhraní, analogického k systému řízení vlakové dopravy (Jednotné obslužné pracoviště -- JOP). Příprava na integraci do řídicího systému vlakové dopravy.

Implementace řízení silniční dopravy na modelovém kolejišti (bakalářská práce)

Práce navazující na koncept silniční dopravy a jejího řízení v předchozí bakalářské práci. Jde o implementaci navrženého systému, testování ve skutečných podmínkách modelového kolejiště a integraci se systémem řízení vlakové dopravy. Klientská část systému řeší uživatelské rozhraní a ovládání dopravy, serverová část poveluje vozidla a integruje informace s řízením vlakové dopravy.

Testovací framework aplikace hJOP

Cílem práce je vytvořit testovací framework a definovat sadu testů pro aplikaci hJOP, která řídí provoz na modelových kolejištích v laboratoři. Testovací prostředí bude s aplikací hJOP komunikovat pomocí síťového socketu v režimu klient. Testovací framework se připojuje k serveru, který poveluje a kontroluje, že dostává správné odpovědi.

Vlakový zabezpečovač v mobilní aplikaci hJOPdriver

Cílem práce je do mobilní aplikace (OS Android) pro řízení jízdy vlaků implementovat vlakový zabezpečovač – sadu kontrol, které zajistí, že strojvedoucí vede vlak bezpečně. Kontroly: např. kontrola nepřekročení maximální dovolené rychlosti, kontrola neprojetí návěsti stůj. Vhodné pro zájemce o vývoj mobilních aplikací, zahrnuje navázání na existující codebase.

Ovládání kolejiště bezdrátovým zařízením

 • Desktopová/embedded aplikace umožňující připojení bezdrátových ovladačů k digitální centrále DCC.
 • Zahrnuje: vývoj desktopové aplikace, komunikace přes sériový port, síťová komunikace, vývoj daemonu.

Řízení osvětlení kolejiště

 • Nadstavba řídicího softwaru kolejiště pro osvětlení modelující reálný stav.
 • Zahrnuje: vývoj aplikace napojené na řídicí systém kolejiště, která podle času rozhodne o způsobu osvětlování (lampy, budovy, vozidla).
 • Předpokládá se možnost konfigurace i interaktivního ovládání osvětlovacích prvků.

Momentálně realizované práce

Hardware inteligentního detektoru obsazení kolejových obvodů

Specializovaný výukový programovací jazyk pro ovládání kolejiště (bakalářská práce)

Vypracované práce

Řízení točny v digitálním modelu kolejiště

 • Bakalářská práce, jejiž cílem bylo navrhnout principy software pro řízení lokomotivní točny.
 • Vypracoval: David Bezděkovský.
 • Úspěšně obhájeno v červenci 2022.

Automatizace objíždění souprav na modelovém kolejišti

 • Diplomová práce, jejímž cílem bylo automatizovaně přejet hnacím vozidlem na druhý konec soupravy (rozvěšení vozidla, vytvoření objízdné cesty, objetí soupravy, detekce vhodné pozice vozidla, najetí a svěšení se soupravou).
 • Součástí práce je rovněž analýza a experimentální stanovení vlastností tří různých typů spřáhel.
 • Vypracovala: Zarina Galieva
 • Úspěšně obhájeno v červenci 2020.

Detekce překážek na modelové železniční trati

 • Diplomová práce, jejímž cílem je rozpoznat překážky na trati na základě obrazu snímaného z kamery umístěné v lokomotivě.
 • Vypracoval: Jakub Jůza.
 • Úspěšně obhájeno v únoru 2019.

Staniční hlášení na modelové železnici

 • Bakalářská práce, jejímž cílem je implementovat technologii staničního rozhlasu.
 • Vypracoval: Petr Řepa.
 • Úspěšně obhájeno v červnu 2018.
 • Zahrnuje: výběr platformy pro přehrávání zvuků v kolejišti, vytvoření programového vybavení pro zařízení, nasazení zařízení, ladění zařízení, poctivé verzování projektu.
 • Zvuky namluvili: Veronika Vašíčková, Ivona Fúziková, Zbyněk Rybička.

Řízení kolejového provozu mobilním zařízením

 • Diplomová práce, jejímž cílem bylo implementovat aplikaci pro řízení jízdy vlaku z mobilního zařízení.
 • Vypracoval: Miroslav Mařík.
 • Úspěšně obhájeno v lednu 2017.
 • Aplikace je momentálně udržována Janem Horáčkem jako součást projektu hJOP.

Návrh asistenčního systému řízení pro drážní vozidla

 • Bakalářská práce, jejimž cílem bylo umět pomocí počítačového programu rozpoznat značky na trati.
 • Vypracoval: Jakub Jůza.
 • Úspěšně obhájeno v květnu 2016.

Možnosti digitálního řízení tramvajového provozu

 • Diplomová práce řešící návrh automatické systému pro řízení tramvajového provozu na jednoduché trati.
 • Vypracoval: Aleš Procházka.
 • Úspěšně obhájeno v květnu 2016.

Analýza modelu řízení železnice

 • Bakalářská práce analyzující systém řízení kolejišť v laboratoři.
 • Vypracoval: David Krénar
 • Úspěšně obhájeno v lednu 2015.