O laboratoři

Projekt laboratoře je koncipován jako oboustranně výhodné spojení dvou partnerů. Za významné podpory děkana Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Arnošta Motyčky a Klubu modelářů železnic Brno I vzniká v prosinci 2013 specializované pracoviště, jemuž univerzita prostřednictvím PEF poskytuje prostor a Klub poskytuje část svých kolejišť včetně špičkových digitálních technologií a know-how.

Laboratoř řízení kolejových vozidel (LRKV) se zaměřuje na interaktivní výuku informatiky a programování, kde si studenti mohou vykoušet, že jejich programy něco skutečně dělají – v našem případě řídí provoz na kolejišti.

Dalším využitím laboratoře je pak vývoj podpůrných technologií pro řízení modelového kolejiště s přesahem do zabezpečovacích zařízení skutečné železnice.

V laboratoři probíhá specializovaná výuka a vývoj technologií v rámci bakalářských a diplomových prací. V laboratoři také probíhá stavba kolejiště ve spolupráci s Klubem modelářů železnic Brno I a dlouhodobý vývoj řídícího softwaru kolejiště.

Chci se zapojit do činnosti v laboratoři.