Cvičení vybraných předmětů

V laboratoři probíhají speciální praktická cvičení předmětu PTN: Programovací techniky. Studenti zde mají možnost ověřit funkci řídicích modulů, které si sami předem připraví. Programování těchto modulů zahrnuje většinu prvků a principů, které jsou v předmětu Programovací techniky vyučovány.

Laboratoř je zapojena do výuky předmětů ALG: Algoritmizace – alternativně zde probíhají cvičení, kde se uplatňují některé techniky probírané při tvorbě programů. Obsah předmětu Algoritmizace přebírá v novém studijním programu Otevřená informatika prvky původního předmětu Programovací techniky, což umožňuje provádět i obsah cvičení určených pro tento předmět.

RKD: Řízení kolejové dopravy

  • Specializovaný předmět, který si klade za cíl seznámit studenty s problematikou organizace a zabezpečení kolejové dopravy včetně možností řízení v modelovém provozu.
  • Praktická cvičení jsou zaměřena na obecné principy řízení technologických procesů pomocí počítače, speciálně pak na technologii digitálního ovládání vozidel a elektronického vybavení kolejiště.
  • Předmět má cvičení v laboratoři, studenti vytvářejí programové vybavení pro různé situace pro řízení kolejiště a podpůrné procesy.
  • Předmět je vypisován jako volitelný.

KRMZ: Kroužek řízení modelové železnice

  • Předmět zaměřený na nácvik řízení provozu na modelovém kolejišti.
  • Praktické vyzkoušení technik řízení, ale i další činnosti související s údržbou a dalším rozvojem kolejiště.
  • Podle individuálních zájmů studentů lze činnost zaměřit do mnoha směrů, od řešení programového řízení a elektroniky přes problematiku modelování provozu a zabezpečení skutečné železnice až po stavbu modulů kolejiště.
  • Předmět má cvičení v laboratoři.
  • Předmět je vypisován každý semestr jako volitelný, lze si jej zapisovat i opakovaně (1 kredit).