Cvičení vybraných předmětů

V laboratoři probíhají speciální praktická cvičení předmětu PTN: Programovací techniky. Studenti zde mají možnost ověřit funkci řídicích modulů, které si sami předem připraví. Programování těchto modulů zahrnuje většinu prvků a principů, které jsou v předmětu Programovací techniky vyučovány.

V současné době je plánován projekt zapojení laboratoře do výuky předmětů ALG: Algoritmizace a VA2: Výpočetní technika a algoritmizace II.

RKD: Řízení kolejové dopravy

  • Specializovaný předmět, který si klade za cíl seznámit studenty s problematikou organizace a zabezpečení kolejové dopravy včetně možností řízení v modelovém provozu.
  • Praktická cvičení jsou zaměřena na obecné principy řízení technologických procesů pomocí počítače, speciálně pak na technologii digitálního ovládání vozidel a technického vybavení kolejiště.
  • Předmět má cvičení v laboratoři, studenti vytvářejí program, který řídí kolejiště.
  • Předmět je vypisován jako volitelný.

KRMZ: Kroužek řízení modelové železnice

  • Předmět zaměřený na nácvik řízení provozu na modelovém kolejišti.
  • Důraz kladen na praktické vyzkoušení technik řízení kolejiště.
  • Předmět má cvičení v laboratoři.
  • Předmět je vypisován jako volitelný.