V laboratoři v současné době probíhá několik projektů. Pro studenty mohou být atraktivní vypsané bakalářské a diplomové práce, avšak vedle těchto prací se v laboratoři řeší ještě další projekty.

  • Vývoj řídicího softwaru modelového kolejiště hJOP ve spolupráci s KMŽ Brno I.
  • Stavba modulových kolejišť H0 a TT.
  • Rozpoznávání překážek na trati.
  • Návrh modelů za využití geodat z reálných tratí.
  • Škola hrou