V laboratoři v současné době probíhá několik projektů. Pro studenty mohou být atraktivní vypsané bakalářské a diplomové práce, avšak vedle těchto prací se v laboratoři řeší ještě další projekty.

  • Vývoj řídicího softwaru modelového kolejiště hJOP ve spolupráci s KMŽ Brno I.
  • Stavba modulových kolejišť H0 a TT.
  • Návrh traťových modulů za využití geodat z reálných tratí.
  • Rozvoj elektroniky – řídicí systém MTB, inovace a rozšíření možností řízení traťových prvků kolejiště.
  • Rozšíření možností provozu výstavbou mezilehlé stanice s lokomotivním depem.
  • Škola hrou – podpora výuky programování (vývoj specializovaného ovládacího jazyka)