Laboratoř řízení kolejových vozidel disponuje dvěma kolejišti:

  1. Kolejiště měřítka H0 (1:87), primárně určené pro výuku. Část kolejiště vlastní univerzita, část kolejiště je zapůjčena z Klubu modelářů železnic Brno I.
  2. Kolejiště měřítka TT (1:120), které je celé zapůjčeno od Klubu modelářů železnic Brno I. Na tomto kolejišti probíha vývoj řídícího softwaru hJOP. O kolejiště se starají převážně členové Klubu modelářů železnic, probíhá na něm pravidelná výstavba nových částí tratě a nasazován nových technologií.

Obě kolejiště jsou řízena programem hJOP, který umožňuje řízení podobně, jako je tomu na skutečné železnici. Software je uzpůsobený k řízení kolejiště v několika režimech, z nichž jeden umožňuje studentům připojení se k technologickému serveru kolejiště a jeho řízení pomocí jednoduchého RESTového API. Toto API je kvůli své jednoduchosti hojně využíváno ve výuce.

Kolejiště TT v laboratoři v roce 2014